PR в полето на маркетинга


Събитиен и Арт мениджмънт

Продуценство & Издателство


Международно сътрудничество

Клиенти и партньори


Pro Bono

Нашите рекламни кампании


Контакти с нас

 
PR В ПОЛЕТО НА МАРКЕТИНГА
 
  Връзки с медиите
 • организиране на пресконференции
 • създаване и разпространение на прессъобщения
 • лобиране пред регионални и национални медии
 • създаване на интервюта и авторски статии
 • репортажно фото и видео заснемане
 • медийни анализи и консултации
 • тренинги преди медийни изяви
 • мониторинг

  Корпоративна идентичност

 • интегрално разработване на графичен стандарт – лого – слоган
 • структуриране и новинарско актуализиране на корпоративни сайтове

  Интернет комуникации

 • създаване - информационно и графично структуриране на сайтове
 • създаване и поддържане на профили в социални мрежи

  Рекламни форми

 • печатни
 • радио
 • телевизионна
 • интернет
 • рекламна фотография

  Вътрешнокорпоративен PR

 • корпоративни списания и бюлетини
 • тийм билдинг

  Създаване и редакция на информационни и рекламни          
     текстове

  Спонсорства и корпоративна социална отговорност

 • анализ и оценка на спонсорски предложения
 • разработка на спонсорски пакети
 • мониторинг на изпълнението на спонсорски договори
 • оценка на резултатите от спонсорсорски кампании

  Интегрирани маркетингови комуникации на международни 
    арт събития – изложби, фестивали и конкурси

 

 

            Copyright © NIRA Communications - All rights reserved